การปฏิวัติเทคโนโลยีระดับโลกได้สร้างโอกาสและความท้าทายมากมายที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับการพัฒนาธุรกิจทุกรูปแบบ ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันมีโซลูชันเทคโนโลยีมากมายในตลาดเช่น RPA (Robotic Process Automation), Blockchain, Artificial Intelligence (AI), Cloud Computing ฯลฯ ซึ่ง RPA ถือเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาธุรกิจและยังสร้างกระแสเทคโนโลยีในระดับโลก

1. RPA คืออะไร?

RPA เป็นซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ที่ใช้ Rule Engine และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแทนที่มนุษย์ในการทำงานเชิงตรรกะซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ RPA เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติอื่นๆ ช่วยให้พนักงานมีเวลาค้นคว้าและมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างสรรค์และมีคุณค่ามากขึ้น

2. ข้อดีของ RPA

ปรับปรุงประสิทธิภาพงานสำนักงานและทำให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติ

RPA สามารถทำงานสำนักงานได้โดยอัตโนมัติด้วยความแม่นยำสูงและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ดังนั้นพนักงานจะมีเวลามากขึ้นในการจัดการเกี่ยวกับงานที่สร้างสรรค์กว่า ดังนั้น RPA จึงไม่เพียงแค่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอีกด้วย

ขจัดข้อผิดพลาดในการดำเนินการ

สมาธิของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ดังนั้นจึงยากที่จะตรวจสอบและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเมื่อทำงานซ้ำๆ แต่ RPA สามารถจำลองงานได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานได้ด้วยการติดตั้งเพียงครั้งเดียว

ลดค่าใช้จ่าย

RPA ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และทำงานตามเวลาที่กำหนด ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุดได้ จึงช่วยลดต้นทุนแรงงานได้อย่างมาก

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคน

การขาดแคลนแรงงานคุณภาพสูงกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เนื่องจากการลดลงของการเกิดและการเพิ่มขึ้นของอายุประชากร RPA สามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากสามารถทำงานที่มีตรรกะไม่เปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัติโดยมีประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษ

3. ข้อควรระวังเมื่อใช้ RPA

เลือกผลิตภัณฑ์ RPA จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและราคา

ปัจจุบันในตลาดเทคโนโลยีมีโซลูชัน RPA มากมายที่มีคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวงานและขอบเขตธุรกิจ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการใช้งาน RPA ต้องทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติอย่างรอบคอบและสอบถามบริการสนับสนุนจากผู้ให้บริการ

พิจารณาขอบเขตธุรกิจสำหรับแอพพลิเคชัน RPA

คุณต้องพิจารณาธุรกิจของคุณว่างานใดที่ต้องปรับปรุงให้เป็นระบบอัตโนมัติ RPA สามารถจัดการงานต่างๆ ได้ในเวลาอันสั้น แต่ก็มีบางงานที่ยังต้องดำเนินการแบบ Manual โดยพนักงานออฟฟิศ

RPA เป็นเครื่องมือสำหรับความเชี่ยวชาญพิเศษ

โซลูชัน RPA ไม่ได้ “แย่ง” งานของพนักงาน กลับกันมันถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนคนทำงานต่างหาก เมื่อหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ทำงานง่ายๆ ด้วยตรรกะตายตัว ผู้คนสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น

4. จะนำ RPA ไปใช้อย่างไร?

เรารับภารกิจในการนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจเพื่อนำมาซึ่งการเติบโตของยอดขายและเพิ่มผลกำไรสูงสุด โดย RPA สามารถนำไปใช้กับลักณะเฉพาะทางธุรกิจดังต่อไปนี้

  • การ Register และ Refer กระบวนการซ้ำๆ
  • กระบวนการที่มีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
  • งานง่ายๆ ที่ทำเป็นระยะๆ งานที่ทำตามกฎ หรืองานที่มีข้อกำหนดด้านเวลาที่เข้มงวด
  • งานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างสูงในช่วงเวลาหนึ่ง
  • งานดิจิทัลที่ทำบนหลายแพลตฟอร์มและหลายแอพพลิเคชัน

จากการแชร์ข้อมูลเหล่านี้ คุณน่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับโซลูชัน RPA และข้อดีของโซลูชันนี้ คาดว่า RPA จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั่วโลกในฐานะผู้ช่วยที่เชื่อถือได้และกลายเป็นหมายเลข 1 ในคลื่นที่กำลังจะมาถึงของโซลูชันการทำงานอัตโนมัติสำหรับธุรกิจ