ในสนามแข่ง Fintech ที่มีการแข่งขันสูงและมีความท้าทาย สถาบันการเงินทุกแห่งกำลังเผชิญกับการปรับเปลี่ยนและปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความอยู่รอด โซลูชันเทคโนโลยีขั้นสูงสุดจะเป็นแรงจูงใจอันทรงพลังที่ช่วยให้ธุรกิจ Fintech สามารถเติบโตและอยู่เหนือคู่แข่งได้ และโซลูชัน RPA (Robotic Process Automation) ก็คือกุญแจทองของความสำเร็จนี้

1. แนวโน้มการใช้งาน RPA ในภาคธนาคาร

ตามรายงาน Fintech and Bank ฉบับที่ 25 โดย Backbase และ IDC พบว่าลูกค้ามากกว่า 63% ยินดีที่จะเปลี่ยนไปใช้ธนาคาร (neobanks) และสถาบันสินเชื่อดิจิทัลในอีกห้าปีข้างหน้า และ 48% ของธนาคารต้องการใช้เทคโนโลยี AI / Machine Learning เมื่อทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ต่อยอดธุรกิจทำให้เกิดอิทธิพลเชิงบวกที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในธุรกิจธนาคารและ RPA ก็ดูเหมือนจะเป็นผู้ช่วยที่คอยสนับสนุนพร้อมกับเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นด้วยต้นทุนที่เหมาะสมซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการอัตโนมัติของ RPA

2. RPA มีประโยชน์ต่อภาคธนาคารอย่างไร

การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้ RPA ในธุรกิจธนาคารไม่ใช่แค่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 20 – 50% เนื่องจากทำให้ชั่วโมงในการดำเนินงานซ้ำๆ ลดลง ปัจจุบันพนักงานจึงมีเวลาในการโฟกัสไปที่การสร้างชิ้นงานมากขึ้น

การสนับสนุนเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการบริหารงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

ตราบใดที่ยังมีการบันทึก Workflow ไว้อย่างชัดเจนและถูกต้อง RPA ก็จะสามารถดำเนินการทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์โดยมีความสอดคล้องกัน และช่วยตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบได้ด้วยซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงและขจัดข้อผิดพลาดระหว่างการปฏิบัติงาน

การป้องกันการฟอกเงิน

ทั้ง AML และ KYC ต่างก็ต้องการข้อมูลของธนาคารและการปฏิบัติตามกฎต่างๆ ดังนั้น RPA จึงจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อขจัดข้อผิดพลาดและการฉ้อโกงในการทำธุรกรรม

การระงับข้อพิพาท

งานส่วนนี้ใช้เวลามากที่สุดเนื่องจากเป็นกระบวนการทบทวนและตรวจสอบ ซึ่งก็อาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจได้ง่าย อย่างไรก็ตามการใช้ RPA จะช่วยขจัดข้อผิดพลาดออกตั้งแต่ตอนแรกและช่วยให้การตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ในเวลาอันสั้น

การประมวลผลทางบัญชี

RPA จะทำการป้อนข้อมูลโดยอัตโนมัติและรวบรวมข้อมูลจากระบบต่างๆ เข้ามาอย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นการช่วยขจัดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการป้อนข้อมูลด้วยตนเองในการทำบัญชี เครื่องมือตัวนี้สามารถเปลี่ยนกระบวนการทำงานต่างๆ ให้เป็นแบบอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำ เช่น การเรียกเก็บเงิน การจัดการบัญชี การชำระเงินแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

RPA ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในกระบวนการปรับเปลี่ยนการทำงานของธนาคารให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเมื่อไม่นานมานี้โดยช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้า สถาบันการเงินหลายแห่งได้นำโซลูชัน RPA มาใช้เพื่อให้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมถึงวิวัฒนาการที่สำคัญของโลกดิจิทัล