ปัจจุบันซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ RPA (Robotic Process Automation) ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางและมีส่วนช่วยในการดำเนินงานของธุรกิจจำนวนมากในหลายภาคส่วนเนื่องจากมีประสิทธิภาพการใช้งานสูง มันยังมีประโยชน์หลายอย่างที่รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการประหยัดเวลาด้วย

1. ธุรกิจบางส่วนที่ประสบความสำเร็จในการใช้งาน RPA

บทบาทพื้นฐานของ RPA ในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ มีหลายภาคส่วนที่ประสบความสำเร็จในการใช้ RPA รวมถึงธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจโทรคมนาคมเป็นต้น

ธุรกิจธนาคาร

การประยุกต์ใช้ RPA ในธุรกิจธนาคารจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นทำให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล

ธุรกิจประกัน

บริษัทประกันใช้ประโยชน์จาก RPA เพื่อดูแล workflow ป้อนข้อมูลไคลเอนต์และอื่น ๆ เครื่องมือนี้ช่วยในการวางแผนและกำกับดูแลเพื่อให้ Data Center สามารถทำงานได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับงานที่เกี่ยวข้องจะลดลงอย่างรวดเร็วและโดยเฉพาะงานที่ทำซ้ำ ๆ ในบริษัทประกันภัยจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 50-70%

ธุรกิจการผลิต

ในภาคการผลิต RPA รับผิดชอบกระบวนการ Supply Chain เอกสารการชำระเงิน การบริหารการบริการลูกค้า และการสนับสนุนและการรายงานการย้ายข้อมูลเป็นต้น

ธุรกิจสุขภาพ

RPA ช่วยภาคธุรกิจสุขภาพในการจัดตารางเวลา ป้อนข้อมูลผู้ป่วย ร้องขอการดำเนินการ และการชำระเงิน ฯลฯ

ธุรกิจค้าปลีก

ภาคธุรกิจปลีกได้รับประโยชน์จาก RPA ในการอัพเดทข้อมูลการสั่งซื้อ การแจ้งการจัดส่งสินค้า และการติดตามการจัดส่งเป็นต้น

ธุรกิจโทรคมนาคม

RPA ช่วยดูแลจัดการข้อมูลและอัพเดทข้อมูลลูกค้า

2. ตัวอย่างการใช้งาน RPA ในธุรกิจ

อัพเดทข้อมูล

แผนกส่วนใหญ่อย่างเช่นฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายขาย จำเป็นต้องอัพเดทข้อมูลของลูกค้าและพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การใช้โซลูชัน RPA เพื่อประมวลผลข้อมูลจากแบบฟอร์มหรืออีเมลโดยอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

การตรวจสอบข้อมูล

โดยปกติแล้วเครื่องมือตรวจสอบข้อมูลสามารถฝังอยู่ในฐานข้อมูลได้ อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้งาน RPA จะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่า ด้วยงานตรวจสอบข้อมูล เช่นข้อมูลที่สามารถสอบทวนได้อย่างชัดเจนเป็นต้น

การวางแผนและการ Export รายงานออกมาเป็นระยะ

พนักงานทุกคนต้องทำรายงานจำนวนมากเพื่อแจ้งให้ผู้จัดการทราบและยืนยันให้แน่ใจว่าพนักงานรับทราบความคืบหน้าของตน การเตรียมเอกสารรายงานและการส่งรายงานรายสัปดาห์อาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่อาจทำให้รำคาญได้ โชคดีที่ RPA สามารถเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ เนื่องจากสามารถสร้างรายงานวิเคราะห์เนื้อหาและอ้างอิงเนื้อหานั้นพร้อมส่งอีเมลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายและโดยอัตโนมัติ

การเขียนและส่งอีเมลจำนวนมาก

เครื่องมือ RPA ช่วยเขียนและส่งอีเมลจำนวนมากโดยอัตโนมัติตามข้อมูลจากระบบต่างๆ ของธุรกิจ ดังนั้นบริษัทต่างๆสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้นและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากวิธีการทำงานแบบแมนนวล

โซลูชัน RPA ประสบความสำเร็จในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วยให้งานที่ต้องทำด้วยมือและทำซ้ำๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ ด้วยความยืดหยุ่น RPA จึงมีส่วนช่วยในการสร้างวิธีการทำงานแบบใหม่อันล้ำยุคได้